تبلیغات
تو یک لحظه پرنده باش
پریدن باور پرنده ایست که به پرواز می اندیشد

          

 

                                            

 

اینکه درست در این سنی که هستی چنین حسی بیاید سراغت ... بعد این حس بشود دغدغه ی گاه و بی گاهت ...

با این حس رویاها و ایده های زیادی را در سرت بپرورانی ....بزرگشان کنی تا بی نهایت هم پیش بروی و حتی طعم شیرین

بعضی لحظه ها را هم خوب حس کنی ...

و باز از خودت بپرسی من می توانم ؟؟

مادر دو دختر بودن خیلی می تواند شیرین و همین طور سخت باشد .

من فکر می کنم کار های زیادی است که ا باید انجام دهم ... حرف های زیادی ... قرار های شیرینی ...تجربه های

دل چسبی ...

گاهی هم می شود که سازمان ناکوک است ... گاهی هم می شود ....

به قول پرمودا باترا مولف این کتاب بر امدن از عهده ی دختر ها دشوار است ... اما بر امدن از عهده ی خود  بی نهایت

دشوار است.

فکر می کنم باید باز خودم را مرور  کنم .............

 
"
+تاریخ سه شنبه 16 دی 1393ساعت 11:13 ق.ظ نویسنده tayebe.s نظرات ()