تبلیغات
تو یک لحظه پرنده باش
پریدن باور پرنده ایست که به پرواز می اندیشد

 200

                                                                                       
به خیلی ها باید حق بدهی ... 

 خیلی ها هنوز تو را  ... این تو  خیلی مهم است تو را درست نمی شناسند.

باید حق بدهی که  خیلی ها فکر می کنند تو با هم  نوع های خودت مگر فرق هم می کنی ؟!

باید حق بدهی که هنوز  نمی دانند صدای تو با صدای هم نوع های تو فرق می کند . حرف های تو .... حتی خاطره هایت  هم ...

حق می دهی  یا نه نمی دانم خیلی ها حتی   فکر نمی کنند که رنگ های تو با رنگ های  همسایه ات فرق دارد ..

حق بده که هنوز خیلی ها نمی دانند  تو بار خاطرات خودت  به اضافه همه عابرانت را هم در سینه ی نازکت جمع کردی .

حق بده که این ها هنوز نمی دانند  تو هم  خوب  می فهمی " درد  "  درد   دارد.  زخم سوز دارد .  نگاه   بعضی نگاه ها  وزن دارد آن هم سنگین .

حق بده اینها را نمی دانند و خیلی چیز های دیگر را ..... و خیلی ساده   با پاهایشان    تو را می شکنند ... تا لحظه ای دلخوش به صدای شکستنت

شوند .  چه قدر ساده اند ..... نمی دانند  شکستن تو یعنی  شکستن دو فصل از   زندگی خودشان  ....

دوفصل زندگی کم چیزی نیست !!  چه قدر ساده  اند که نمی دانند روزی مدیونت بودند  برای نفس هایشان ! برای لحظه لحظه نفس هایی که بخشیدی!

ولی تو حق بده  ..... این ها هنوز  نمی دانند...


+ دویستمین  پست  این کلبه تقدیم  به فصل مداد رنگی هزار رنگ خدا  ..... پاییز

"
+تاریخ سه شنبه 9 مهر 1392ساعت 06:15 ق.ظ نویسنده tayebe.s نظرات ()