تبلیغات
تو یک لحظه پرنده باش
پریدن باور پرنده ایست که به پرواز می اندیشد
    و ناامید می شوی و گمان می کنی

                       که عشق بیهوده ترین کارهاست

                                       و بر آنی که شکست خورده ای

                                              و خیال می کنی که آن همه شور و آن همه ذوق

                                                                                     و آن همه عشق را تلف کرده ای

                                                                                                اما خوب که نگاه کنی

                                                                                                         می بینی حتّی قطره ای از عشقت

                                                                                                                                 حتّی قطره ای هم هدر نرفته است

                                                            خدا همه را جمع کرده و همه را برای خویش بر داشته

                                                                                 و به حساب خود گذاشته است.

                                                                                            خدا به تو می گوید:

                                                                                                              مگر نمی دانستی

                                                                                                          که پشت سر هر معشوق خدا ایستاده است؟.

                                                                                                                                        تو برای من بود که این همه راه آمده ای

                                                                                                                                                        و برای من بود که این همه رنج برده ای

                                                                                     و برای من بود که این همه عشق ورزیده ای

                                                                                                        پس به پاس این؛

                                                                                قلبت را و روحت را و دنیایت را وسعت می بخشم

                                                                                                                     و از بی نیازی نصیبی به تو می دهم

                                                                                                                                     و این ثروتی است که هیچ کس ندارد

                                                                                                                                                                           تا به تو ارزانی اش کند

                                                                             فردا امّا تو باز عاشق می شوی

                                                                            تا عمیق تر شوی و وسیع تر و بزرگ تر و نا امیدتر

                                                                                                                         تا بی نیاز تر شوی و به او نزدیک تر

                                                                                                                                                                               راستی:

                                                                                             امّا چه زیباست

                                                                                  و چه با شکوه و چه شور انگیز

                                                                        که پشت سر هر معشوقی خدا ایستاده است!.

                                                                                                  خدا وارد کار می شود و خیالت را در هم می ریزد

                                                                                                                                                    و معشوقت را درهم می کوبد

                                                                                                                                                                            معشوقت، هر کس که باشد

                                     و هر جا که باشد و هر قدر که باشد

                                                                    خدا هرگز نمی گذارد میان تو و او، چیزی فاصله بیندازد

                                                                                                               معشوقت می شکند و تو نا امید می شوی

                                                                                                                                      و نمی دانی که نا امیدی زیبا ترین نتیجه عشق است

                                               ناامیدی از این جا و آن جا

                                                        ناامیدی از این کس و آن کس

                                                                    ناامیدی از این چیز و آن چیز


                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                  عرفان نظر آهاری
"
+تاریخ شنبه 11 خرداد 1392ساعت 09:55 ق.ظ نویسنده tayebe.s نظرات ()